Schilderskwartier verpauperd?

Het afgelopen jaar is in het Schilderskwartier overgegaan tot het vervangen van de gas- en waterleiding. Dit na de proef met het gasloos maken van woningen. Hierna kwamen al diverse berichten naar buiten over de slechte bestrating en de wijze waarop deze vervanging heeft plaatsgevonden. Van enige controle van gemeentezijde is weinig of niets waargenomen. De vraag is of Schilderskwatier verpauperd?

Verpauperd Schilderskwartier

 

Groen verdwijnt

Op vele plekken is groen verdwenen.  En het straatwerk (oud) is nog slechter geworden dan dat ervoor was. Nu is er op nieuw onrust, want zonder enige communicatie naar de wijkbewoners toe, is groene beplanting in perken weggehaald. Inwoners krijgen te horen van de Bunnikgroep dat er gras terugkomt. Dit is makkelijker te onderhouden. Hiermee wordt het groene aanzicht van de wijk tenietgedaan en de biodiversiteit om zeep geholpen.

Speeltuinen Schilderskwartier verpauperd?

Ook de staat van onderhoud van het speeltuintje aan de Johannes Bosboomstraat is beslist niet van deze tijd.  Het is niet veilig voor spelende kinderen en zelfs zeer gevaarlijk te noemen! En ja, voor de tweede keer is al het straatwerk weer opengegaan voor de kabels. En opnieuw is de staat van het straatwerk tot een betreurenswaardig niveau gedaald.

 

Geld verkeerd besteed

In het onlangs verschenen rekenkamer-rapport wordt de uitputting van het onderhoudsbudget aan de orde gesteld. Maar ook dat de onderhoudsniveaus op dramatische dieptepunten terugvallen. Eén en ander in het kader van bezuinigingen, maar een brug, waarvan de meerwaarde nog maar bewezen moet worden, mag rustig € 40.000.000,- aan gemeenschapsgeld kosten.

Vragen aan college over het onderhoud

Voor Inwonersbelangen is het de vraag of Schilderskwartier verpauperd. Daarom zijn de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Zijn er bij het college signalen binnen gekomen over de slechte staat van onderhoud van de Schilderswijk (ook naar aanleiding van de vervanging van gas-en waterleiding)?
  2. Zo ja, hoeveel meldingen zijn hier het afgelopen jaar over gedaan? En wat is hiermee gebeurd?
  3. Wat heeft de gemeente aan communicatie gedaan ten tijde van de vervanging en nu bij het verwijderen van openbaar groen?
  4. Waarom wordt er eerst gesnoeid en dan vervolgens het groen eruit getrokken?
  5. Is er overleg geweest met het wijkplatform Schilderskwartier?
  6. Wanneer staat de speeltuin in het onderhoudsschema?
  7. Waarom wordt er niet eerst het straatwerk aangepakt en daarna het groen?
  8. Wanneer kan de wijk echt planmatig onderhoud tegemoetzien?