SEH terug in Hofpoort?

SEH terug in het oude Hofpoort?

SEH terug in Hofpoort?Vorige week heeft Inwonersbelangen vragen gesteld aan het college over de komst van huisartsenzorg 7 dagen in de week. Deze plannen zijn alweer van een jaar geleden. Het college kon geen concrete antwoorden geven. Daarna hebben we wel het één en ander vernomen in de wandelgangen. Het sterke gerucht gaat dat Antonius Ziekenhuis vergevorderde plannen heeft om de SEH (Spoedeisende Eerste Hulp) weer te openen in het oude Hofpoort Ziekenhuis.

We stellen voorop dat het nog een gerucht is, die Inwonersbelangen zou toejuichen. De reden voor het Antonius Ziekenhuis om het genomen besluit, van sluiting SEH, terug te draaien kan verschillende redenen hebben. Zo kan het zijn dat de SEH in Nieuwegein en de HAP (Huisartsenpost) in Leidsche Rijn overuren draaien. Door de economische opleving zijn mensen sneller geneigd om wel gebruik te maken van medische zorg. Het kan ook zijn dat het Antonius de concurrentie voelt. Het Groene Hart Ziekenhuis maakt volop reclame in gemeente Woerden. En een derde partij heeft natuurlijk huisartsenzorg voor 7 dagen per week in Woerden aangekondigd. 

Behoud SEH 18.500 handtekeningen

Inwoners hebben met de petities massaal duidelijk gemaakt dat ze de HAP, SEH en Hofpoort ziekenhuis willen behouden. De menselijke maat van Hofpoort wordt gemist. Het van hort naar her rijden als je zorg nodig hebt is een ramp voor velen. Om het nog maar niet te hebben over de slechte bereikbaarheid van Antonius in de spits of voor hen die geen auto bezitten. De 14.500 handtekeningen voor behoud het Hofpoort en de 18.500 handtekeningen voor behoud van de HAP en SEH hebben ook een duidelijk signaal gegeven. Inwoners willen volwaardig betrokken zijn bij de ontwikkelingen van de zorg in hun eigen omgeving. 

Het gaat nu om geruchten. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we daarover berichten. Inwonersbelangen blijft de ontwikkelingen volgen.