woningzoekenden in Woerden

Sociale woningbouw en woningzoekenden in Woerden

woningzoekenden in WoerdenPolitieke partijen hebben allemaal hun eigen kijk op het woningtekort. Maar, wat ons opvalt is dat men blijft steken in de uitgangspunten sociale woningbouw (=huren via GroenWest) of koopwoningen bouwen (=projectontwikkelaars en andere commerciële partijen). Vervolgens neemt men stelling over hoeveel sociale huur, hoeveel starterswoningen en hoeveel “vrije markt” koopwoningen er binnen een project gebouwd moeten worden en wat je op welke plek in Woerden zou kunnen doen.

Aan de achterliggende kernproblemen gaat men echter (nog steeds) voorbij.

  1. Hoe helpen we de woningzoekende die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning?
  2. Hoe helpen we de woningzoekende die niet op de koopmarkt terecht kan?

Neem het artikel van afgelopen zaterdag in het AD over wonen in het FNV gebouw en wat wethouder ten Hagen en GroenWest over dit onderwerp zeggen. Het ging weer over sociale woningbouw (max. 710 euro huur) en koopwoningen (maar dan geen luxe villa’s…..)

Woningzoekenden in Woerden

Sociale huurwoningen bouwen met een max van 700 euro betekent dat je niet alleen voor woningzoekenden in Woerden bouwt. Nu al is het zo dat een fors percentage van de GroenWest-woningen naar woningzoekenden van buiten onze gemeente gaat. Binnen onze gemeente zijn het vervolgens eerst de mensen die hoog in het puntensysteem scoren, die aan de beurt komen. En als je alleen of samen teveel verdient, kun je het al helemaal vergeten in het FNV-plan terecht te kunnen.

Onze starters (net klaar met hun opleiding, net te veel inkomen) of onze ouderen (ze hebben door hun pensioentje net teveel inkomen of willen hun eigen oude premie A-woning verkopen en hebben daardoor teveel vermogen) komen daar niet voor in aanmerking. Zij kunnen niet terecht bij GroenWest.

Dus voor wie bouwen we als we meegaan in het scenario van GroenWest en de wethouder

Op de koopmarkt is het nog erger. In het gemiddelde nieuwbouwproject gaan de woningen grotendeels naar kopers van buiten onze gemeente. Dan speelt ook nog: Woningen beneden de € 710,- kun je niet reserveren voor alleen Woerdense woningzoekenden. Over de oplossing hiervoor schreef ons raadslid Theo Peters al eerder op onze website.

Wij willen huurwoningprojecten starten waarbij de gemeente de grond aanschaft en in eigendom houdt en een nieuw te vormen woningcorporatie vervolgens het recht en de opdracht krijgt de woningen die erop gebouwd worden zo te verhuren dat ze met voorrang aan Woerdense woningzoekenden kunnen worden toegewezen.

Gasloos bouwen

Dan is er nog een ander aspect in het artikel. De opmerking van de wethouder: “Niet altijd gasloos bouwen zodat meer sociale woningen op een locatie in beeld komen.” Bouwend Nederland betoogt dat gasloos en duurzaam bouwen in de laagbouw zo ongeveer 30.000 tot  40.000 euro per woning meer kost. De vraag of dat zo is laten we even rusten. Belangrijker zijn de afwegingen die er op basis van de opmerking van de wethouder, gemaakt moeten worden. 30.000 euro per woning over 40 jaar gerekend is zo’n 80 euro  per woning meer huur.

Maar, waar zijn huurders beter mee af? Minder dan 700 euro huur en vervolgens ruim 100 euro aan energiekosten of 750 euro per maand inclusief energiekosten omdat de woning gasloos en energiezuinig gebouwd is? Oh ja, overwegen om toch maar niet gasloos te bouwen? Alles wat nu nog gebouwd wordt op basis van aardgas als energiebron is niet rationeel, niet toekomstgericht, niet efficiënt en niet duurzaam en daarmee per saldo een misbezuiniging.

Dat moet de wethouder niet willen. Zeker niet nu het college veel geld uittrekt om woningen in het Schilderskwartier gasloos te maken en daarvan de consequenties nog niet geregeld heeft.