Parkeerbeleid Woerden

Terugblik gemeenteraad Woerden 15 september 2022

Afgelopen woensdag was er na het zomerreces weer de eerste gemeenteraad. Er stonden 2 onderwerpen op de agenda. Het eerste voorstel ging om het afschaffen van het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages in het centrum. Tot onze verbazing wilde ook de pleitbezorger Lijst van der Does nog een poging wagen maar ging in de coalitie kopje onder. De proef stopt en iedere bezoeker gaat weer betalen. Weer een verkiezingsbelofte die ze niet nakomen. Het tweede onderwerp ging om de inrichting van de te ontwikkelen bedrijventerreinen de Putkop en van Zwietenweg. Lees hier de terugblik gemeenteraad Woerden.

Staken gratis parkeren in de parkeergarages centrum

De winkeliers en ondernemers hebben de afgelopen 2,5 jaar moeilijke tijden gehad in het centrum van Woerden. Zo waren er de lockdowns vanwege de Coronapandemie. De werkzaamheden van de Oostdam maakte het er niet beter op. En het nieuwe parkeerbeleid maakte er een chaos van. Bezoekers werden verrast met parkeerkosten van €20,-. De gemeenteraad besloot eind 2021 om een proef te doen met gratis parkeren in de parkeergarages het eerste uur en heeft dit later opnieuw verlengt.

Zorgvuldigheid voorop

In het voorstel om het gratis parkeren te staken wordt ook voorgesteld om met de ondernemers en het Stadshart na te gaan welke andere promotie er mogelijk is. Inwonersbelangen vindt dit onzorgvuldig. Mogelijk komen de ondernemers met een plan waarbij het eerste uur gratis parkeren weer ingevoerd wordt. Voor de bezoekers is het daarmee weer onduidelijk. Het parkeerbeleid heeft al veel bezoekers weggejaagd. Het heeft bezoekers regelmatig €25,- gekost. Nu was het eerste uur gratis, binnenkort niet meer en dan weer mogelijk wel. Onduidelijkheid is de slechts mogelijke promotie die er bestaat. Daarom dat Inwonersbelangen het voorstel heeft gedaan om eerst met alle winkeliers en ondernemers in gesprek te gaan en  de evaluatie van het parkeerbeleid af te wachten. Om dan pas het besluit te nemen of het eerste uur gratis blijft of niet. Helaas was hier te weinig steun voor. Het gratis parkeren stopt.

Inrichting van bedrijventerreinen

Bedrijven in gemeente Woerden groeien en vragen al jaren om ruimte. Hierdoor is er meer bedrijventerrein en schuifruimte nodig in gemeente Woerden. De gemeenteraad heeft vorige jaar de locatie van Zwietenweg en de Putkop in Harmelen daarvoor aangewezen. De volgende stap die genomen moest worden was de inrichting. Deze voorstellen lagen nu voor in de gemeenteraad.

Meer bedrijventerrein voor minder geld

Terugblik gemeenteraad Woerden – van Zwietenweg ongeschikt

Inwonersbelangen is duidelijk over de van Zwietenweg. Deze is verwoestend voor het behoud van de polder Kromwijk. Het is te klein voor de benodigde uitbreidingen. En het wordt veel te duur omdat er bijvoorbeeld een ecologische varkensboer uitgekocht moet worden. Er is een goed alternatief. Namelijk de Parralelweg. Gemeente Woerden heeft hier veel grond in eigendom, circa 20 hectare. Er is meer mogelijk dan de beperkte 6 hectare bij de beoogde van Zwietenweg. En er kan werk met werk gemaakt, waardoor bijvoorbeeld de westelijke randweg deels gefinancierd kan worden. In plaats van een niets oplossende Rembrandtbrug waarvan de kosten onbekend zijn, maar zeker is dat deze al meer dan €35 ,-miljoen zal bedragen.

Meer bedrijventerrein voor minder geld

Daarom dat Inwonerbelangen voorstelde om de ontwikkelingen voor de Van Zwietenweg te staken. En vol in te zetten op de Parallelweg. Beter ten halve gekeerd dan volledig gedwaald. Helaas haalde dit voorstel het niet. Zie hier ons uitgebreide bericht over meer bedrijventerrein voor minder geld.

Participatie Putkop was weer een vertel -en verkoopverhaal

Veel bewoners en omwonenden van de Putkop voelen zich gemanipuleerd in het participatietraject. Er zijn keukentafelgesprekken geweest. Omwonenden kregen verslagen die ze niet herkende. We (Inwonersbelangen) vernamen van de betrokkenen dat het geen goede weergave was van het gesprek. Bijna alles wat was ingebracht door bewoners was niet opgenomen in het verslag. Het had dan ook geen zin meer om te reageren. Het college gaf aan dat zij geen reactie als instemming met het verslag beschouwde. Bijzonder was dat omwonenden pas half september, vlak voor de gemeenteraad een besluit nam, het verslag kreeg van een bewonersbijeenkomst van 14 juni. Hiermee wordt elke actie die omwonenden hadden kunnen doen onmogelijk gemaakt.

Volgens college en coalitie was participatie goed verlopen

Het college bleef erbij dat de participatie goed was verlopen. Zelfs het advies om eens te bellen met bewoners die niet gereageerd hadden vonden ze niet nodig. De dooddoener was toch wel dat de wethouder aangaf dat in een participatietraject altijd wel een enkele betrokkene niet krijgt wat die wil. Voor Inwonersbelangen is het hiermee duidelijk dat deze coalitie het thema participatie louter bestuurlijk aanvliegt. Als er een participatie avond georganiseerd is, dan kunnen betrokkenen hun zegje doen en kunnen we daarna verder met onze plannen. Zegje is gedaan en het college en coalitie kunnen een vinkje zetten achter de participatie. Inwonersbelangen wijst deze werkwijze af en blijft zich inzetten voor echte participatie.

Ondanks de beroerd lopende participatie heeft Inwonersbelangen ingestemd met de locatie Putkop. Daarbij opgeroepen om de participatie voor het vervolg fors te verbeteren.

Kijk hier naar de Terugblik gemeenteraad Woerden

Terugblik gemeenteraad Woerden nalezen of kijken? Klik hier.