Verkeersveiligheid binnenstad

Na twee turbulente periodes is er een verkeersvisie opgesteld vanuit de samenleving en aangenomen door de gemeenteraad. Inwonersbelangen is benieuwd naar de implementatie van dit stuk naar de praktijk. Een belangrijk onderwerp hieruit was het terugdringen van het onnodige verkeer uit de binnenstad. Wij zien nu dat het verkeer enkel toeneemt met helaas de noodlottige ongelukken die dat kan veroorzaken.

Plakwerk om alleen de kruising bij de molen aan te pakken voor alleen fietsers is kort door de bocht. Ook voetgangers die hier moeten oversteken kunnen dat niet op een veilige manier. Inwonersbelangen vindt dat de hele centrumring zal opnieuw beschouwd zal moeten worden op alle bekende en beschreven onveilige plekken.

Veel andere onveilige verkeerssituaties

Een van die andere plekken willen we noemen dat is het verkeer vanaf de Mandelabrug over het Defensie-eiland naar de Wilhelminaweg. Hier komen veel fietsers over en kruisen de centrumring, het eiland is straks helemaal vol gebouwd welke ook de nodige verkeersbewegingen met zich meebrengt en we hebben het parkeer terrein van het Kasteel en binnenkort de ondergrondse parkeer garage.

Ook de Inwoners van het eiland verzoeken ons om mee te mogen denken en te spreken over de verkeersinrichting van dit gebied.

Vragen

  1. Is de gemeente voornemens om de hele centrumring aan te pakken?
  2. Is al bekend hoe de verkeersoplossingen er bij en nabij het Defensie-eiland vormkrijgen?
  3. Gaat de gemeente ook de Inwoners van het eiland hierbij betrekken?
  4. Welke stappen zijn er reeds genomen om het onnodige verkeer uit de binnenstad houden en ze een alternatief te bieden zoals de noodzakelijke westelijke randweg?