Hendrie van Assem

Wie handhaaft de openbare orde?

Herkent u dit?

Hendrie van AssemSchaamteloos hardrijden, tegen het verkeer in fietsen, opgeschoten jeugd die zich niet laat corrigeren, overlast in de buurt, parkeren waar het niet mag, lastig gevallen worden door rondhangende brutaaltjes. Herkent u het en vraagt u zich ook af: “Waarom doet de politie niets?” Waar zijn de handhavers van de openbare orde gebleven? Wie handhaaft de openbare orde?

Wel; ooit hadden we Gemeentepolitie en Rijkspolitie. Steden en dorpen hadden hun eigen agenten. Zij kenden de mensen en de mensen kenden hen. De politie ging over de openbare orde en de burgemeester was de baas van de politie. Zo werd de openbare orde gehandhaafd.

Met de komst van de Nationale Politie moesten gemeenten hun agenten inleveren. Dat betekende niet dat de Nationale Politie ook alle taken overnam. Nee, de politie verkondigde vervolgens: “Handhaven, daar zijn wij niet voor”. Wat gingen de straatagenten doen? Ze werden “buurtregisseur” en kregen er bureautaken bij. Overleg, administratie, gemeenten vertellen wat de politie van hen verwacht. Maar, als de politie handhaven niet meer als haar taak beschouwt: “Wie dan wel?”

De gemeentewet is duidelijk over de handhaving van de openbare orde

“De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde. Hij bedient zich daarbij van de onder zijn gezag staande politie.“

En wat betekent dat?

Gaat de burgemeester over de inzet van de politie in Woerden? In theorie wel maar in de praktijk gaat daar de korpschef over. Dus hij is wel verantwoordelijk maar niet de baas. Of een burgemeester zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor de openbare orde weet uit te voeren, is vooral afhankelijk van zijn daadkracht en overtuigingskracht richting de korpschef.

Veilige samenleving is kerntaak van de overheid

Wie handhaaft de openbare orde

Wie handhaaft de openbare orde?

Inwonersbelangen stelt: Handhaving op de openbare orde en daarmee de zorg voor een

veilige samenleving is een kerntaak van de overheid. Dat de politie roept: “Wij niet” is onacceptabel. Daar wat aan doen is aan de landelijke politiek. Tot die tijd zullen we in Woerden onze zaken zelf moeten regelen. De enige mogelijkheid die we hebben is het inzetten van Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren die vergaande bevoegdheden krijgen). Gaan we het handhavingsprobleem niet oplossen dan wordt Woerden als een schoolplein zonder conciërges: onverschilligheid en brutaliteit gaan regeren en de goedwillende inwoner is de klos want die wordt door zijn overheid in de steek gelaten.

Wat vindt u ervan: https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/246614/herkent-u-dit-