Woerden: TTIP en ISDS-Clausule

3 november 2015
TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) in het algemeen en de ISDS-clausule (Investor-State Dispute Settlement) in het bijzonder kunnen een bedreiging vormen voor de lokale democratie in Woerden en kunnen schadelijk zijn voor onze lokale regels omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en cultuur.

TTIP GEEN TRANSPARANTIEMet het verdrag krijgen multinationals veel meer macht en kunnen zij landen en gemeentes aanklagen die regels instellen om mens en milieu te beschermen maar die ten koste gaan van de verwachte winsten van bedrijven. Dit kan betekenen dat Woerden wordt aangeklaagd voor lokaal democratisch vastgesteld beleid op het gebied van bijvoorbeeld fijnstofnormen, bestrijdingsmiddelen of sociaal beleid, als dit niet naar de wens is van een of meerdere multinationals.

Naast de inhoud gaat het ook om symboolpolitiek. Als genoeg gemeentes deze symboliek met daadkracht tonen, komt dit symbool ook aan bij degene die erover gaan: de nationale en Europese politiek. Dit hebben we ook kunnen zien bij de discussie over de winning van schaliegas. Dat besluit is opgeschort.

Beweging wordt gezien in Brussel. Wij kunnen als Woerden een steentje bijdragen aan de beweging. In Duitsland, Belgiƫ en Frankrijk is de beweging goed op gang gekomen voor meer transparantie. In Nederland komt het nu ook goed op gang: Provincie Friesland, Amsterdam, Haarlem, Tilburg, Zaandam, Amersfoort, Tiel en Arnhem doen al mee. Steunt Woerden deze beweging is nu de vraag. Voor de raadsvergadering van aanstaande donderdag heeft Inwonersbelangen hiervoor een voorstel/motie ingediend.

Uitgebreide achtergrondinformatie is hier te downloaden

De motie is hier te downloaden