Zijn uw persoonlijke gegevens in goede handen bij de gemeente?

10 september 2014

privacyDe transitie van het sociale domein nadert het moment dat de gemeente Woerden op 1 januari hiervoor verantwoordelijk is. Hiermee wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor veel meer gevoelige persoonsgegevens. Inwonersbelangen maakt zich zorgen of de privacy van de gegevens door gemeente Woerden op orde is.

 

Het gaat om onder andere:

  • provinciale jeugdzorg
  • de jeugdbescherming en -reclassering
  • de jeugd-ggz
  • de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd
  • wajong-uitkering
  •  de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz

Dossiers en gegevens daarvan worden een verantwoordelijkheid van de gemeente Woerden. Dit zijn gegevens waarvan de inwoner niet wil dat deze op straat komen te liggen. Uit een steekproef uit 2013 bleek dat slechts 4% van de gemeenten de beveiliging op orde had. Diverse alledaagse bevindingen zijn boven water gekomen. Bijvoorbeeld computers worden niet afgeschermd met een wachtwoord als een medewerker zijn of haar werkplek verlaat. Een ander voorbeeld is dat bij printers/kopieermachines dossiers blijven liggen en niet opgehaald worden. Vanuit overkoepelende organisaties wordt hulp en ondersteuning aangeboden om de privacybescherming op orde te hebben vanaf 1 januari 2015.

Inwonersbelangen wil van het college weten of de borging van de privacy in gemeente Woerden op orde is. Zo, niet of gebruik gemaakt wordt van aangeboden hulp en ondersteuning? En hoe de privacy geborgd wordt vanaf 1/1/2015?
De gestelde vragen: download hier