doelstellingen

Zijn peilingen van de gemeente betrouwbaar?

31 januari 2016, peilingen Gemeente Woerden organiseert peilingen onder inwoners. Zo is er bijvoorbeeld een peiling georganiseerd over het crematorium die er in Woerden gaat komen. En recent één over de Rijnstraat. Inwonersbelangen heeft hier vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wie bedenkt de stellingen, is de peiling veilig en niet […]

Lees meer

Bouw Haanwijk Harmelen

Bouw Haanwijk: Eerst inbreiden

20 januari 2016, Bouw Haanwijk Op dit moment is er van alles gaande over de bouw in Haanwijk en de Hollandse Kade in Harmelen. De nut en noodzaak van bouw is op dit moment niet duidelijk. Ook over de te bouwen type woningen is onduidelijkheid. Daarom heeft inwonersbelangen vragen gesteld aan het college van Woerden […]

Lees meer

D66 discussie gesloten over koopzondagen

D66: Voor ons is discussie koopzondagen gesloten

17 januari 2016 Discussie gesloten over koopzondagen Woerden Middels een brief verzochten de winkeliers uit de binnenstad de gemeente hen 13 in plaats van 8 koopzondagen per jaar te gunnen. De argumenten waren alleszins redelijk; het is nu onduidelijk voor de consument wanneer wie op welke zondag open is. Door dat elke laatste zondag van […]

Lees meer

Peiling Woerden

Peiling Woerden: Statushouders en zondagopening

10 januari 2016 Gaan we een peiling organiseren in Woerden? Inwoners hebben een duidelijke mening over de vluchtelingen en de statushouders. Voor 2016 worden de statushouders (vluchtelingen die asiel zijn verleend) verdeeld over de gemeenten. De planning voor 2016 is dat gemeente Woerden 150 statushouders toebedeeld krijgt en in 2017 zullen het er 310 zijn […]

Lees meer

Belangenverstrengeling in het college van Woerden?

6 januari 2016 Er komt een onderzoek naar belangenverstrengeling binnen gemeente Woerden. Dit naar aanleiding van het aftreden van de wethouder Duindam in december 2015. Hiervoor zijn 4 varianten uitgewerkt, de zijn hier te lezen. Inwonersbelangen ziet variant 4 (vormvrij, zonder verordening) als beste uitgangspunt in de gegeven situatie. Alleen de invulling van deze variant […]

Lees meer

Politiek Café en huursoldaten

19 september 2015 Nadat “Ruitentroef” onderdak kreeg bij RPLFM is men aan de slag gegaan met vernieuwing van de formule. Een van de vernieuwingen is het onderdeel “Schot voor de boeg”. Het houdt in dat een aantal Woerdenaren gevraagd wordt een onderwerp naar keuze middels een “schot voor de boeg” onder de aan dacht te brengen. Afgelopen zaterdag […]

Lees meer

Tijdelijke vervanging raadslid Johan Arentshorst

16 september 2015 Na een zware operatie gaat het herstel van Johan Arentshorst, raadslid voor Inwonersbelangen, voorspoedig. Wel gaat het nog een enige tijd duren voordat hij weer actief kan zijn als raadslid. Voor dit soort situaties heeft de gemeente een vervangingsregeling. Jan van Leeuwen (Harmelen) zal Johan gedurende de herstelperiode vervangen als raadslid.

Lees meer

Petitie behoud Koopjeshal Woerden

13 september 2015 5 jaar hard werken 5 jaar lang wachten op vergunning maar deze niet krijgen. Met ziel en zaligheid is dit een plek geworden voor iedereen waar ook jongeren hun taakstraf kunnen komen uitvoeren. Na 5 jaar 2x verhuizen meld de gemeente u past niet in het bestemmingsplan. Help deze mensen en tekent […]

Lees meer

Nieuw stadhuis Woerden: Inwonersbelangen neemt niet deel aan besloten vergadering

Nieuw stadhuis Woerden: Informatiebijeenkomst 10 september 2015; besloten gedeelte Verklaring absentie Inwonersbelangen 11 september 2015 Vanavond aan de orde: herhuisvesting van het stadhuis. Waar er in juni nog een andere wind waaide kiest het college nu voor renovatie. Wij zijn daar blij mee. We hadden dit, op grond van de juni-bijeenkomst niet verwacht. Er ligt een raadsvoorstel […]

Lees meer

Geen nieuwbouw stadhuis Woerden, wel besloten vergadering

8 september 2015 Na lang van mening te zijn geweest dat huisvesting huren voor de gemeente beter was dan het bestaande stadhuis renoveren, komt het college alsnog tot het inzicht dat renoveren een betere en goedkopere keus is. Inwonersbelangen is daar blij mee. Dat neemt niet weg dat het voorstel vragen oproept. In de verstrekte […]

Lees meer