Referendum Oekraïne

Referendum Oekraïne 2016

Op woensdag 6 april 2016 zal het eerste Landelijk Referendum Oekraïne worden gehouden. Inwonersbelangen heeft democratie hoog in het vaandel staan. Wat uw mening ook is, laat uw stem horen! Het referendum gaat over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne. Alle kiesgerechtigden kunnen hun stem laten […]

Lees meer

Openbare ALV Inwonersbelangen 23 maart

23 maart is de openbare ALV Inwonersbelangen Inwonersbelangen nodigt alle inwoners uit op de openbare Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast het formele gedeelte is er veel aandacht voor actuele onderwerpen zoals verkeer, toename criminaliteit, WMO en de actualiteit in eigen buurt of wijk. Uit ervaring weten wij dat meepraten en van gedachten wisselen door iedereen, ook […]

Lees meer

Defensie eiland

Defensie eiland geen derde bouwlaag

Defensie eiland, omwonenden willen geen derde bouwlaag (10 februari 2016) Op 26 januari is er voor de omwonenden van het Defensie eiland een informatie-avond georganiseerd. Hierin presenteerde de projectontwikkelaar plannen voor het zuidelijke deel met een derde verdieping. De omwonenden geven aan dat er nooit sprake is geweest van een derde verdieping en dit is […]

Lees meer

Eenvoudige oplossingen verkeer Harmelen

15 december 2015 Inwoners en ondernemers uit Harmelen hebben in november aan raadsleden hun mening en ideeën over de verkeerssituatie in Harmelen overgebracht. Een aansluiting op de randweg via de Oude Kerkweg was een veelgehoorde optie. Deze wordt meegenomen in het verkeersonderzoek dat in 2016 uitgevoerd wordt. Ook is er een aantal oplossingen gegeven. Die […]

Lees meer

Tweede Kamervragen over fusieproces Hofpoort

14 december 2015 De clientenraad van het Hofpoort heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat het Hofpoort mag fuseren. Met name dat de NZa aangeeft aan dat uit de zorgtoets blijkt dat de cliëntenraad en de gemeenten zorgvuldig zijn betrokken bij het fusieproces. De NZa heeft een bijzondere invulling gegeven over […]

Lees meer

De Watertoren van Woerden

2 december 2015 De watertoren van Woerden is in december 2012 verkocht aan twee ondernemers. Wethouder Schreurs (vastgoed) was erg verheugd te kunnen melden dat de onderhandelingen afgerond waren. Met de verkoop zou de koper ook de plicht aangegaan zijn om voor zijn kosten de watertoren in goede staat terug te brengen. Op dit moment (3 […]

Lees meer

Hart voor de amateurcultuur

24 november 2015 De amateurcultuur is niet altijd een op de voorgrond tredende factor in de Woerdense samenleving. Wel treffen veel inwoners elkaar bij verenigingen om toneel te spelen, muziek te maken of samen te leren schilderen. Een onmisbaar onderdeel van onze samenleving. Een plaats ook waar jong en oud samen komen. Ondanks dat het […]

Lees meer

2 koopzondagen erbij

Zondagsopening voordat het te laat is

22 november 2015 In een snel veranderende wereld mogen winkeliers in Woerden op zondag zeer beperkt open. Als gevolg van onduidelijke regelgeving worden de ondernemers op hun vingers getikt en is er willekeur ontstaan in het handhaven van de zondagssluiting. De politieke partijen Sterk Woerden en VVD geven publiek aan voorstander te zijn van de […]

Lees meer

Woerden: TTIP en ISDS-Clausule

3 november 2015 TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) in het algemeen en de ISDS-clausule (Investor-State Dispute Settlement) in het bijzonder kunnen een bedreiging vormen voor de lokale democratie in Woerden en kunnen schadelijk zijn voor onze lokale regels omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en cultuur. Met het verdrag krijgen multinationals […]

Lees meer

7 miljoen tekort: Ontwikkeling Woerden dezelfde als in de Zorg en Woningcoöperaties

1 november 2015 In de anderhalf jaar dat de huidige coalitie de scepter roert over Woerden is er bijna €7,- miljoen uit de algemene reserve (spaarpot) geput. Bij de behandeling van de begroting 2016 is voorkomen dat dit bedrag nog groter is geworden. Management van de gemeente zou een hoger salaris nodig hebben om kwaliteit […]

Lees meer