Onthulling spandoek: Polder Wulverhorst moet groen blijven!

Februari 2013 Het kwam als onverwachte steun voor Inwonersbelangen. Ook de Provinciale Statenleden vinden in meerderheid dat de polder Wulverhorst groen moet blijven. Om dit kracht bij te zetten heeft Inwonersbelangen op zaterdag 9 februari een groot spandoek onthuld. Dit spandoek zal blijven hangen tot en met de raadsvergadering van 28 februari. De komende raadsvergadering […]

Lees meer

Een belofte waargemaakt: geen windmolens bij woonwijken

September 2012 Inwonersbelangen is tevreden met de reactie van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht op de concept Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) waarin zij aangeeft de windmolenlocatie bij Woerden te schrappen. Na jaren van discussie en het ontbreken aan draagvlak voor het plaatsen van windmolens bij de woonwijken heeft de provincie nu aangegeven de zoeklocatie […]

Lees meer

Amendement inzake extern onderzoek Rembrandtlaan/Boerendijk

Mei 2012 Met het schrappen van de Westelijke Randweg moet worden vastgesteld dat de situatie op de Rembrandtlaan en de Boerendijk ongewijzigd blijft. Onderzoek door het college heeft uitgewezen dat de uitstoot van fijnstof binnen de geldende wettelijke normen blijft. De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2013. In het […]

Lees meer

1.000.000 euro terug naar de inwoners

Mei 2012 Lagere afvalstoffenheffing, dat wilde Inwonersbelangen al in 2010 toen bleek dat er een grote reserve was opgebouwd. In samenwerking met het CDA opperde Inwonersbelangen al sinds 2010 dat de afvalstoffenheffing fors lager moest. De afvalstoffenheffing moet namelijk kostendekkend zijn. Terug naar de inwoners met het overschot dus.   Na twee jaar van actie […]

Lees meer

Geen Coalitiepartijen verantwoordelijkheid inzake begroting

November 2011 Inwonersbelangen constateerde tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag dat D66, ProgressiefWoerden en de CU/SGP de OZB belasting voor niet-woningen met meer dan 17% wilden verhogen. Een inschatting en berekening van de gevolgen die de indieners van het voorstel zelf niet gemaakt hadden, zo bleek. Inwonersbelangen rekende dit voor en ziet deze verhoging als een […]

Lees meer